โซเชียลบูโร – Social Bureau คืออะไร

โซเชียลบูโร – Social Bureau เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Justice System) ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Blockchain Social Bureau คิดค้นวิธีการป้องกันอาชญากรรมแบบใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยี Blockchain และพลังของชุมชมนักสืบออนไลน์ ในบทความนี้ เราจะอธิบาย ฟีเจอร์ที่ใช้ในการป้องกันอาชญากรรมของ โซเชียลบูโร ซึ่งประกอบด้วยสองฟีเจอร์หลักคือ ฟีเจอร์ในการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมออนไลน์และการตั้งรางวัลนำจับ ฟีเจอร์เหล่านี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้รับ token พร้อมกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและสังคมของเรา 

ในโลกที่อาชญากรรมเกิดขึ้นทุกวัน การรอให้ผู้ประสบเหตุมารายงานเหตุเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ฟีเจอร์การแจ้งรายงานอาชญากรรมของ Social Bureau จะช่วยสนับสนุนและสร้างพลังให้ผู้ใช้สามารถรายงานเหตุได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน เทคโนโลยี Blockchain และระบบ Zero-knowledge Proof จะช่วยปกปิดข้อมูลของผู้ใช้เป็นความลับ เมื่อนักสืบของเราได้ยืนยันความถูกต้องของเหตุที่แจ้งแล้วผู้รายงานจะได้รับ JUTCX Token เป็นรางวัล ซึ่งจะช่วยจูงใจให้ผู้ใช้ช่วยกันรายงานเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา
 

เมื่อรายงานถูกแจ้งเข้ามา ผู้ให้เบาะแสและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะสามารถเสนอ JUTCX Token ให้เป็นรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อรางวัลนำจับถูกตั้งขึ้น 10% ของเงินรางวัลจะถูกหักเข้ากองทุน Social Bureau ในขณะที่อีก 90% ของเงินรางวัลจะถูกแบ่งให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและไขคดีจนสำเร็จ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนจะได้รับ JUTCX ตามสัดส่วนของคุณภาพงานซึ่งจะถูกตัดสินโดยชุมชน Social Bureau
 

ในขณะที่ เงินรางวัลช่วยชักจูงให้ผู้ใช้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม ผู้ใช้ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่มีเงินรางวัลเพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับความปลอดภัยของชุมชนได้อีกด้วย นอกเหนือจากเงินรางวัลแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถให้เบาะแสข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การไขคดีได้ด้วย เช่น การให้เบาะแสสถานที่เกิดเหตุ เบาะแสผู้ก่อเหตุ หรือ รายละเอียดด้านเทคนิคเช่น IP addresses การมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ใช้จะช่วยเพิ่มปริมาณเบาะแสและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมให้กับชุมชนของเรา 

เข้าร่วมเป็นผู้ใช้ โซเชียลบูโร วันนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสังคมของเรา ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเบาะแสอาชญากรรม การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเงินรางวัลนำจับ หรือการแจ้งเบาะแสข้อมูล การมีส่วนร่วมของคุณสำคัญอย่างยิ่ง ร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมของเรา เริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้และเริ่มสร้างความแตกต่างด้วย โซเชียลบูโร !!