เตือนภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่อย่าคลิก โฆษณาปลอม

Fraudulent Ads

ในยุคปัจจุบันที่มีภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างกว้างขวาง อาชญากรได้คิดค้นวิธีอันแยบยลที่สร้างความเสี่ยงให้กับผู้ใช้ที่ไม่ระมัดระวังตัว ภัยคุกคามนี้ใช้ประโยชน์จากการลง โฆษณาปลอม โดยจะหลอกให้ผู้ใช้เข้าไปยังเว็บไซต์ที่ทำเลียนแบบเว็บไซต์ด้านการเงิน ผู้ใช้ที่ไม่ระมัดระวังตัวจะตกเป็นเหยื่อโฆษณาปลอมนี้ และอาจจะเผลอให้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเช่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแก่มิจฉาชีพ ทำให้มิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนตัวไปก่ออาชญากรรมด้านการเงินซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

ภัยคุกคามใหม่นี้ใช้ประโยชน์จากการสร้างโฆษณาดิจิตอลปลอมและการทำเว็บไซต์เลียนแบบเว็บไซต์ที่เป็นทางการขององค์กรต่างๆเช่นเว็บไซต์ของธนาคาร โฆษณาปลอมนี้จะถูกนำไปแสดงบน เน็ตเวิร์กของ Search Engine ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล เพื่อหลอกให้ผู้ใช้ที่ไม่ทันระวังตัวคลิกลงบนโฆษณา หลังจากนั้นผู้ใช้จะถูกนำทางไปสู่เว็บไซต์ปลอมและจะถูกหลอกล่อให้ลงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเช่นข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าใช้งานทำให้อาชญากรสามารถเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เทคนิคที่อาชญากรใช้ค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากอาชญากรไซเบอร์จะเลียนแบบที่อยู่ URL ของเว็บไซต์จริงซึ่งจะเป็นการยากที่ผู้ใช้จะสามารถระบุความแตกต่างของเว็บไซต์จริงและเว็บไซต์ปลอม ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคนิคการเข้ารหัสที่ควบคุมการแสดงผลของที่อยู่ URL บนแพลตฟอร์มโฆษณาและเครื่องมือบราวเซอร์ที่ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ อาชญากรจะสามารถปกปิดที่อยู่ของเว็บไซต์ปลอมได้อย่างแนบเนียน

การป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อภัยคุกคามนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างมาก แม้แต่ผู้ใช้ที่ระมัดระวังตัวที่ตรวจสอบที่อยู่ URL อย่างละเอียดก่อนคลิกลงบนตัวโฆษณาก็ยังอาจหลงเข้าเว็บปลอมได้ การใช้ประโยชน์ของเทคนิคการเข้ารหัสทำให้อาชญาการสามารถปกปิดที่อยู่ของเว็บปลอมได้อย่างแนบเนียน ทั้งนี้วิธีการตรวจสอบที่อยู่ URL แบบปกติจะไม่สามารถช่วยป้องกันผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การตรวจสอบหรือระบุความผิดปกติของที่อยู่ URLเพียง อย่างเดียวจะไม่สามารถปกป้องผู้ใช้จากเทคนิคอาชญากรรมแบบนี้ได้

ดังนั้นผู้ใช้ควรจะต้องมีมาตรการป้องกันตัวเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวและสินทรัพย์ต่างๆ ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการเปิดการยืนยันตัวตนสองแนวทางเมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานในเว็บไซต์ที่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษเช่นเว็บไซต์ของธนาคาร ด้วยการเพิ่มกระบวนการยืนยันความปลอดภัยที่มากกว่าแค่การตั้งรหัสผ่าน กระบวนการยืนยันตัวตนสองแนวทางจะช่วยลดความเสี่ยงของการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตซึ่งจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีโดยรวมและช่วยเพิ่มความทนทานต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์อีกด้วย

การเกิดขึ้นของโฆษณาปลอมเหล่านี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ซึ่งต้องการมาตรการคุ้มกันและปกป้องอย่างเข้มงวด ผู้ใช้จำเป็นจะต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโฆษณาที่เกี่ยวกับบริการด้านการเงิน นอกเหนือจากนี้ หากพบสิ่งผิดปกติผู้ใช้ควรจะรายงานมายังแพลตฟอร์มเช่น Social bureau คุณไม่เพียงแต่จะได้รับการช่วยเหลือจาก นักสืบออนไลน์ และอาจจะได้เงินคืน แต่คุณยังได้ช่วยเตือนผู้ใช้คนอื่นให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสังคมโดยรวม เมื่อทุกคนร่วมมือร่วมใจกันและใช้ความรอบคอบและกระตือรือร้นในการตรวจสอบสิ่งผิดปกติ เราก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามนี้ซึ่งจะเป็นการช่วยปกป้องสังคมดิจิตอลของเรา