โซเชียลบูโร

ระบบยุติธรรมแบบกระจายอำนาจ

โซเชียลบูโร เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีความยุติธรรมแบบกระจายอำนาจที่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้เทคโนโลยี Ethereum และ Optimism แพลตฟอร์มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เหยื่อของอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมทั่วไปมีโอกาสแสวงหาความยุติธรรมและช่วยเปิดโอกาสในการกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

โซเชียลบูโร สร้างขึ้นภายใต้คอนเซปของการมีส่วนร่วมของชุมชนไซเบอร์ โดยใช้เทคโนโลยี AI และ Blockchain เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมทั่วไปทั่วโลก โดยผ่านกระบวนการพิสูจน์หลักฐานอย่างรอบคอบ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสามารถ รายงานคนโกง แจ้งคนโกง โพสต์เงินรางวัลนำจับ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ นักสืบออนไลน์ ที่ทำงานบนแพลตฟอร์มของเรา สาธารณชนสามารถหารือประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจอย่างสร้างสรรค์เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงหรือฉันทามติโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเปิดเผยตัวตน

ฟีเจอร์ของโซเชียลบูโร

img-crimeprevention

เช็คคนโกง

CrimeSuppression

แจ้งชื่อคนโกง

DisputeResolution

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

VictimCompensation__

ชุมชนนักสืบออนไลน์

VictimRelief_

การบรรเทาความเสียหายเหยื่อ